Stödgrupp för föräldrar

Gruppen riktar sig till föräldrar som har separerat från barnets andra förälder. Barnets båda föräldrar är välkomna att delta, dock inte i samma grupp.

Syfte och innehåll

Syftet med gruppen är att tillsammans med andra föräldrar i liknande situation få reflektera och diskutera kring sitt föräldraskap som separerad. Gruppen innehåller en blandning av kunskapsförmedling, övningar samt tillfälle för diskussion och  reflektion. Exempel på teman som berörs är, familjen och dess förändringar, att vara förälder efter separation, att se barnets livssituation, barnets behov, att samtala med barn, kontakten med barnets andra förälder. Vi fikar också tillsammans vid varje grupptillfälle.

Tid och omfattning

Gruppträffar sker på måndagar mellan 16:00 till 18:30. Vi träffas sammanlagt sex gånger.

Plats för gruppträffarna

Vi träffas i Familjerådgivningens lokaler på Sabbatsbergsvägen 1. Närmaste tunnelbana är St: Eriksplan.

Kostnad

Grupperna är kostnadsfria.

Gruppledare

Marika Ekroth, Familjerådgivare
Liselotte Mässing-Ingemarsson, Familjerådgivare

Intresseanmälan till Stödgrupp för föräldrar efter separation

Länk till anmälan

Relaterade dokument

Föräldraskapsstöd efter separation PDF