Våra gruppverksamheter för barn och ungdomar respektive för föräldrar efter separation och skilsmässa

Föräldrars skilsmässa eller separation är en stor omställning för både barn och föräldrar. Som barn kan du få stöd genom att dela erfarenheter med jämnåriga. Som förälder kan du bli stärkt i din föräldraroll som separerad förälder.

Tillsammans med två gruppledare arbetar grupperna kring olika teman. Samtal varvas med övningar och fika. Exempel på teman är familjen, förändringar, känslor, skilsmässan, dilemman och framtiden. Gruppträffarna är kostnadsfria sker på Familjerådgivningen, Sabbatsbergsvägen 1. Mer information om de olika grupperna nedan:

Familjerådgivningen Stockholm stad erbjuder grupper för:

  • Barn mellan 7-12 år
  • Ungdomar mellan 13-18 år
  • Föräldrar efter separation/skilsmässa