Föräldraskap efter separation

En kurs för föräldrar som har separerat från barnets andra förälder. Barnets båda föräldrar är välkomna att delta, dock inte i samma grupp.

Syfte och innehåll

Föräldrars separation är ofta en stor omställning för både barn och föräldrar. Många känner sig osäkra på vad som är bra för barnet i den nya situationen och upplever ibland samarbetet med den andra föräldern som svår. Kursen innehåller en blandning av kunskapsförmedling, övningar samt möjlighet att tillsammans med andra föräldrar i liknande situation få reflektera och diskutera kring sitt föräldraskap. Exempel på teman som berörs är den förändrade familjen, att vara förälder efter separation, barnets behov samt samarbete med barnets andra förälder.

Tid och omfattning

Kursen sker på måndagar mellan 16.00 till 18.30. Vi träffas sammanlagt sex gånger.

Plats för kursen

Vi träffas i Familjerådgivningens lokaler på Sabbatsbergsvägen 1. Närmaste tunnelbana är S:t Eriksplan.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri.

Kursledare

Marika Ekroth, Familjerådgivare
Liselotte Mässing, Familjerådgivare

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Marika Ekroth och Liselotte Mässing via barnochforaldragrupper@stockholm.se

Anmälan

Vi tar kontinuerligt emot intresseanmälningar.

Länk till intresseanmälan