Samarbetssamtal

Föräldraskapet efter en skilsmässa eller separation kan periodvis vara komplicerat. Hos oss har många separerade föräldrar funnit vägar till ett gott samarbete även då separationen varit svår

Observera: Just nu har vi lång väntetid för samarbetssamtal. Kontakta i första hand familjerätten i din stadsdelsförvaltning, du hittar mer information och kontaktuppgifter här: Vårdnad, boende och umgänge, Stockholms stads webbplats

Samarbetssamtal riktar sig till föräldrar som ska eller har separerat, eller som inte har levt tillsammans, och som är oeniga om hur de ska lösa frågor som rör gemensamma barn. Samtalen utgår från barnens situation och kan till exempel handla om vårdnad, boende och umgänge eller andra typer av föräldrafrågor.
Samarbetssamtal på Familjerådgivningen är alltid frivilliga

Samarbetssamtal kan vara en hjälp för er att exempelvis:

  • Stärka den gemensamma känslan och engagemanget för barnet.
  • Göra överenskommelser som rör barnet efter en separation.
  • Samråda inför stora beslut kring barnet.
  • Prata om gränser för gemensamma barn, men också att de kan se olika ut i de båda hemmen.
  • Prata om hur ni ska förhålla er kring ert barn och nya partners och syskon.
  • Prata om hur ni hanterar barnets livsstil, kosthållning, könsuttryck eller sociala svårigheter.

Efter en telefonkontakt med vardera föräldern erbjuds en gemensam tid för ett första samtal, där förutsättningarna för samarbetssamtal kartläggs.

Samarbetssamtal gällande det gemensamma föräldraskapet efter en separation är alltid avgiftsfria.

Boka tid

Samarbetssamtal bokas via telefon, på nummer 08-508 446 20.