Samarbetssamtal

Föräldraskapet efter en skilsmässa eller separation kan peridovis vara komplicerat. Hos oss har många separerade föräldrar funnit vägar till ett gott samarbete även då separationen varit svår.

Så här kan problemen se ut:

 • Barnens mamma bestämmer allt efter skilsmässan, hon bryr sig inte om vad jag tycker
 • Min före detta man hinner aldrig träffa barnen
 • Vi kan inte enas om hur mycket hon ska bo hos mig
 • Vi bor långt ifrån varandra och har ett litet barn. Hur ska vi lösa det?

Samarbetssamtal kan vara en hjälp för er att exempelvis:

 • Stärka den gemensamma känslan och engagemanget i föräldraskapet
 • Hantera oenighet i frågor som rör barnet eller ungdomen
 • Träffa överenskommelse om barns boende efter en separation
 • Klargöra rutiner kring barnet
 • Hitta bra former för att kommunicera och informera varandra om hur barnet har det
 • Rådgöra inför stora beslut som rör barnet eller ungdomen
 • Samtala och hitta förhållningssätt till reaktioner hos barnet/ungdomen som kan sättas i samband med separationen
 • Finna vägar när nya familjekonstellationer aktualiseras

Efter en telefonkontakt med vardera föräldern erbjuds en gemensam tid för ett första samtal, där förutsättningarna för samarbetssamtal kartläggs.

Samarbetssamtal gällande det gemensamma föräldraskapet efter en separation är alltid avgiftsfria.

Boka tid

Samarbetssamtal bokas via telefon, på nummer 08-508 446 20.

Öppettider för telefonbokningen:

Måndag: 15.00 – 17.00
Tisdag: 09.00 – 11.00
Onsdag-Torsdag: 12.30 – 14.00
Fredag: 09.00 – 11.00