Om oss

Alla kan någon gång få det svårt i sina nära relationer. Blir påfrestningarna för stora eller långvariga skapas lätt låsta lägen. Familjerådgivning är en möjlighet att tillsammans med en professionell utomstående arbeta med svårigheterna, i syfte att komma vidare på ett konstruktivt sätt. Föräldraskapet efter en separation kan periodvis vara komplicerat. Vi är landets största specialistverksamhet när det gäller samlevnadsproblem i par- och familjerelationer. Verksamheten är kommunal och bedrivs utan vinstintresse.

Våra familjerådgivare

 

 

 

 

Marika Ekroth
Socionom, auktoriserad familjerådgivare och leg. psykoterapeut
Telefon: 08-508 44 634
E-post: marika.ekroth@stockholm.se

 

 

 

 

 

Carolina Enström Gillner
Socionom och auktoriserad familjerådgivare
Telefon: 08-508 44 625
E-post: carolina.enstrom.gillner@stockholm.se

 

 

 

 

Marie Gäll
Socialpedagog, leg psykoterapeut och familjerådgivare
Telefon: 08-508 44 649
E-post: marie.gall@stockholm.se

 

 

 

 

 

Marianne Holme
Gruppledare
Bitr. psykolog, familjerådgivare
Telefon: 08-508 44 637
E-post: marianne.holme@stockholm.se

 

 

 

 

 

Lena Kusendal
Socialpedagog och familjerådgivare
Telefon: 08-508 44 632
E-post: lena.kusendal@stockholm.se

 

 

 

 

 

Annsofi Kügler
Socionom och familjerådgivare
Telefon: 08-508 44 641
E-post: annsofi.kugler@stockholm.se

 

 

 

 

 

Tommy Lindberg
Socionom, familjerådgivare och leg. psykoterapeut
Telefon: 08-508 44 640
E-post: tommy.lindberg@stockholm.se

 

 

 

 

Liselotte Mässing
Socionom, auktoriserad familjerådgivare, auktoriserad sexolog och leg. psykoterapeut
Telefon: 08-508 44 628
E-post: liselotte.massing@stockholm.se

 

 

 

 

Anders Rimsten
Familjerådgivare och leg. psykoterapeut
Telefon: 08-508 44 633
E-post: anders.eklund.rimsten@stockholm.se

 

 

 

 

 

Adam Tenenbaum
Socionom, auktoriserad familjerådgivare och leg. psykoterapeut
Telefon: 08-508 44 635
E-post: adam.tenenbaum@stockholm.se

 

 

 

 

 

Annica Turesson
Socionom, leg. psykoterapeut och familjerådgivare
Telefon: 08-508 44 642
E-post: annica.turesson@stockholm.se

 

 

 

 

Anna Törner
Socionom och familjerådgivare
Telefon: 08-508 44626
E-post: anna.torner@stockholm.se