Om oss

Alla kan någon gång få det svårt i sina nära relationer. Blir påfrestningarna för stora eller långvariga skapas lätt låsta lägen. Familjerådgivning är en möjlighet att tillsammans med en professionell utomstående arbeta med svårigheterna, i syfte att komma vidare på ett konstruktivt sätt. Föräldraskapet efter en separation kan periodvis vara komplicerat. Vi är landets största specialistverksamhet när det gäller samlevnadsproblem i par- och familjerelationer. Verksamheten är kommunal och bedrivs utan vinstintresse.

Våra familjerådgivare

 

 

 

 

Christine Crevatin

Socionom, familjerådgivare och leg. psykoterapeut
08-508 44 643
christine.crevatin@stockholm.se


 

 

 

 

Erik Dahl

Familjerådgivare
08-508 44 063
erik.dahl@stockholm.se

 

 

 

 

Marika Ekroth
Socionom, auktoriserad familjerådgivare och leg. psykoterapeut
08-508 44 634
marika.ekroth@stockholm.se

 

 

 

 

 

Carolina Enström Gillner
Socionom och auktoriserad familjerådgivare
08-508 44 625
carolina.enstrom.gillner@stockholm.se

 

 

 

 

Marie Gäll
Socialpedagog, leg psykoterapeut och auktoriserad familjerådgivare
08-508 44 649
marie.gall@stockholm.se

 

 

 

 

Kajsa Hagberg
Socionom och auktoriserad familjerådgivare
08-508 44 635
kajsa.hagberg@stockholm.se

 

 

 

 

 

Marianne Holme
Bitr. psykolog, familjerådgivare
08-508 44 637
marianne.holme@stockholm.se

 

 

 

 

Lena Kusendal
Gruppledare
Socialpedagog och familjerådgivare
08-508 44 632
lena.kusendal@stockholm.se

 

 

 

 

Liselotte Mässing
Socionom, auktoriserad familjerådgivare, auktoriserad sexolog och leg. psykoterapeut
08-508 44 628
liselotte.massing@stockholm.se

 

 

 

 

Anders Rimsten
Familjerådgivare och leg. psykoterapeut
08-508 44 633
anders.eklund.rimsten@stockholm.se

 

 

 

 

 

Annica Turesson
Socionom, leg. psykoterapeut och familjerådgivare
08-508 44 642
annica.turesson@stockholm.se

 

 

 

 

Anna Törner
Socionom och familjerådgivare
08-508 44626
anna.torner@stockholm.se