Olika former av samtal

Samtalen syftar till att finna lösningar. För några räcker ett enstaka samtal, andra behöver en längre serie, vissa kommer med glesa intervall, andra tätare.

Familjerådgivning är en rättighet för alla enligt lag. Det är alltid helt frivilligt och man söker på eget initiativ. Samtalen är gemensamma och fokuserar på er relation. Vi arbeta under sträng sekretess och för inga journaler. Den som så önskar kan komma helt anonymt.

Familjerådgivningen Stockholms stad erbjuder även samarbetssamtal för separerade föräldrar. Dessa samtal fokuserar på samarbetet kring gemensamma barn.

Finna lösningar

Vi arbetar inte utifrån någon färdig mall, utan startar där ni är. Tillsammans med familjerådgivaren kommer ni överens om målsättningen och kontakten utformas i samarbete med er och på det sätt som är till bäst hjälp för just er.