Olika former av samtal

Samtalen syftar till att finna lösningar. För några räcker ett enstaka samtal, andra behöver en längre serie, vissa kommer med glesa intervall, andra tätare.

Familjerådgivning är en rättighet för alla enligt lag. Det är alltid helt frivilligt och man söker på eget initiativ. Samtalen är gemensamma och fokuserar på er relation. Vi arbetar under sträng sekretess och för inga journaler. Den som så önskar kan komma helt anonymt.

Familjerådgivningen Stockholms stad erbjuder även samarbetssamtal för separerade föräldrar. Dessa samtal fokuserar på samarbetet kring gemensamma barn.

Finna lösningar

Vi arbetar inte utifrån någon färdig mall, utan startar där ni är. Tillsammans med familjerådgivaren kommer ni överens om målsättningen och kontakten utformas i samarbete med er och på det sätt som är till bäst hjälp för just er.

”Ett Samtal i Taget”

Med samtalsmetoden ”Ett Samtal i Taget”, som vi förkortar ESiT, kan ni komma till oss för ett enda samtal.

ESiT vänder sig främst till par som på kortare varsel vill komma på endast ett samtal med familjerådgivare. ESiT kan mer betraktas som en konsultation där både par och rådgivare behöver fokusera på vad som är viktigast just nu.

ESiT kan bara bokas på Familjerådgivningens ordinarie telefontider, där ni oftast kan få tid samma eller nästkommande vecka. Då utvärdering är viktigt i ESiT kommer ni som väljer det att få fylla i korta skattningsformulär under besöket.

Om ni efter ESiT vill boka familjerådgivning, så går det bra, men då får ni sannolikt en annan familjerådgivare.

Boka på telefonnummer 08-508 44620