Olika former av samtal

Samtalen syftar till att finna konstruktiva lösningar. För några räcker ett enstaka samtal, andra behöver en längre serie, vissa kommer med glesa intervall, andra tätare.

Familjerådgivning är en lagfäst medborgerlig rättighet som man söker helt på eget initiativ. Vi arbetar under sträng sekretess och för inga journaler. Den som så önskar kan vara anonym.

Många som söker familjerådgivning befinner sig i en kris med den sårbarhet det innebär. Samtal om det som ligger det personliga eller privata nära bygger på förtroende, trygghet och stabilitet. Problemen ser olika ut och motivationen likaså. Samtalen är gemensamma och fokus är er relation.

Kontaktuppgifter till familjerådgivare

Finna lösningar

Vi arbetar inte utifrån någon färdig mall, utan startar där ni är. Tillsammans med familjerådgivaren kommer ni överens om målsättningen och kontakten utformas i samarbete med er och på det sätt som är till bäst hjälp för just er.

Samtalen syftar till att finna konstruktiva lösningar. För några räcker ett enstaka samtal, andra behöver en längre serie, vissa kommer med glesa intervall, andra tätare.