Familjerådgivningen

Stockholms stad

Familjerådgivning riktar sig till vuxna i någon form av kärleks- eller familjerelation. Tillsammans försöker vi hjälpa er att lyssna, reflektera och arbeta för att komma vidare på ett konstruktivt sätt.

Välkommen att beställa tid för nybesök via e-tjänst eller telefon

Du som är boende i Stockholms stad kan boka tid för familjerådgivning hos oss. Vi erbjuder både samtal på vår mottagning och via Skype. Vill du boka ett Skype-samtal eller samarbetssamtal ringer du till oss för tidsbokning.

Boka tid via e-tjänst

Boka tid för familjerådgivning via vår e-tjänst (Gäller ej Skypesamtal eller samarbetssamtal)

Boka tid via telefon

Måndag: 15.00 – 17.00
Tisdag: 09.00 – 11.00
Onsdag-Torsdag: 12.30 – 14.00
Fredag: 09.00 – 11.00

Telefon: 08-508 44 620

Om vi har möjlighet svarar vi på telefonsamtal även andra tider under dagen. Du kan dygnet runt tala in ett meddelande i röstbrevlådan.

Väntetiden är högst 2 veckor. Familjerådgivningens arbete sker under sträng sekretess och inga journaler förs. Vi kan även erbjuda samtal på engelska. För övriga språk anlitar vi tolk. Återbesök bokas via e-tjänsten eller direkt med din familjerådgivare.