Parsamtal

Parsamtal är en möjlighet för par med problem i sin relation, att tillsammans med en professionell utomstående, arbeta med svårigheterna i syfte att komma vidare på ett konstruktivt sätt.

Ibland handlar det om en kris, ibland om oenighet i någon viktig fråga eller om långvariga låsta lägen.

Ibland om att komma fram till om man vill fortsätta tillsammans eller att gå vidare var och en för sig. Ofta söker man familjerådgivning när dialogen ”avstannat” eller förståelsen av ett dilemma blivit så olik att man inte upplever sig nå fram till varandra.

Så här kan problemen se ut:

 • Vi kan inte prata med varandra
 • Igår sa min fru att hon vill skiljas
 • Vi grälar mycket och barnen mår inte bra
 • Min man har varit otrogen
 • Det blir bråk hela tiden mellan mig och min partners barn
 • Det har blivit så förändrat sedan vi blev föräldrar
 • Min partner är så svartsjuk
 • Vi ska skiljas. Hur berättar man det för barnen?
 • Vi är oense kring om vi ska adoptera

Parsamtal kan vara en hjälp för er att exempelvis:

 • Hitta en fungerande kommunikation
 • Samtala om det som ligger till grund för gräl eller tystnad
 • Finna vägar när en vill lämna och en vill fortsätta relationen
 • Bryta destruktiva samspelsmönster
 • Ta er igenom en otrohetskris
 • Få igång ett sexliv som avstannat eller är otillfredsställande
 • Förhålla er till varandras ursprungsfamiljer och släktingar
 • Hantera svartsjuka
 • Hitta en bra arbetsfördelning i ”vardagspusslet”
 • Värna om parrelationen när ni blivit föräldrar
 • Fundera kring barnlöshet/provrörsbefruktning/befruktning med donerade könsceller eller adoption
 • Orka leva samman och hitta vägar i en tung familjesituation vid såsom arbetslöshet, ekonomiska bekymmer då någon kanske är sjuk, har funktionshinder m.m.
 • Tala med barnen om att separation/skilsmässa
 • Finna bra lösningar för barnen och ett gott föräldraskap efter en separation
 • Samtala om frågor som handlar om att leva i en styvfamilj

Kostnad

Aktuella avgifter

Boka tid

Boka tid via vår e-tjänst