Kostnad för samtalsbehandling och regler för att avboka tid

Egenavgift för familjerådgivning för boende i Stockholms stad, beslutad av Stockholms kommunfullmäktige.

Parsamtal 450 kr/samtal 90 minuter (för paret/familjen)
Familjesamtal 450 kr/samtal 90 minuter (för paret/familjen)
Gruppsamtal 225 kr/tillfälle och person Seminarieserie, 10 gånger x 3 timmar
Samarbetssamtal Avgiftsfritt 90 minuter (för paret/familjen)
Telefonkonsultation Avgiftsfritt ca 15 minuter

Avgiftsbefrielse

Möjlighet till avgiftsbefrielse finns för par eller familjer vars ekonomi ligger i nivå med eller under normen för ekonomisk grundtrygghet.

För att få avgiftsbefrielse ska du ansöka om det.
Ansökan skickas till: upphandling.sof@stockholm.se

Relaterade dokument

Avgiftsbefrielse blankett 2018 docx

Avboka samtal

Om du får förhinder ska du lämna återbud i så god tid som möjligt. Om du uteblir, eller lämnar återbud senare än klockan 09.00 dagen före inbokat samtal debiterar vi full besöksavgift.

Återbud meddelas familjerådgivaren per telefon eller e-post. Meddelande går att lämna i röstbrevlåda dygnet runt, även helger.