Våra familjerådgivare

Familjerådgivningens kompetens är samlad i ett team om 16 familjerådgivare med specialiserad kunskap och lång erfarenhet inriktad på svårigheter i de nära relationerna. Arbetet utgår från evidensbaserade metoder.

Alla familjerådgivare är socionomer (eller likvärdigt akademiskt utbildade), har psykoterapeutisk vidareutbildning till legitimerade psykoterapeuter och/eller är av KFR auktoriserade familjerådgivare samt har utbildning i sexologi.

Flera har utbildning i och erfarenhet av samtal med KBT-inriktning. Många har därtill kunskaper inom angränsande områden som familjerätt, barn- och ungdomspsykiatri, missbruk m.m. Det finns även stor erfarenhet av att möta par där psykiska eller neuropsykiatriska problem är en del av problematiken.

Medarbetare

Pia Ringkrans
Enhetschef
Telefon: 08-508 257 17
E-post: pia.ringkrans@stockholm.se
Marianne Holme
Gruppledare
Bitr. psykolog, familjerådgivare
Telefon: 08-508 44 637
E-post: marianne.holme@stockholm.se
Marika Ekroth
Socionom, familjerådgivare
Telefon: 08-508 44 634
E-post: marika.ekroth@stockholm.se
Tommy Lindberg
Socionom, familjerådgivare, leg psykoterapeut
Telefon: 08-508 44 640
E-post: tommy.lindberg@stockholm.se
Carolina Enström Gillner
Socionom, Auktoriserad familjerådgivare
Telefon: 08-508 44 625
E-post: carolina.enstrom.gillner@stockholm.se
Liselotte Mässing
Socionom, familjerådgivare, sexolog
Telefon: 08-508 44 628
E-post: liselotte.massing@stockholm.se
Anders Rimsten
Familjerådgivare. Leg psykoterapeut
Telefon: 08-508 44 633
E-post: anders.eklund.rimsten@stockholm.se
Adam Tenenbaum
Socionom och auktoriserad familjerådgivare
Telefon: 08-508 44 635
E-post: adam.tenenbaum@stockholm.se
Marie Gäll
Socialpedagog, leg psykoterapeut, familjerådgivare
Telefon: 08-508 44 649
E-post: marie.gall@stockholm.se
Sverker Mörlin
Socionom och auktoriserad familjerådgivare
Telefon: 08-508 25 467
E-post: sverker.morlin@stockholm.se
Kajsa Hagberg
Socionom, auktoriserad familjerådgivare
Talar även spanska
Telefon: 08-508 44 631
E-post: kajsa.hagberg@stockholm.se
Anna Törner
Socionom, familjerådgivare
Telefon: 08-508 44626
E-post: anna.torner@stockholm.se
Lena Kusendal
Socialpedagog, familjerådgivare
Telefon: 08-508 44 632
E-post: lena.kusendal@stockholm.se
Annsofi Kügler
Socionom, familjerådgivare
Telefon: 08-508 44 641
E-post: annsofi.kugler@stockholm.se
Annica Turesson
Socionom, leg. psykoterapeut, familjerådgivare
Telefon: 08-508 44 642
E-post: annica.turesson@stockholm.se