Vad säger våra besökare?

Familjerådgivningen i Stockholms stad genomför regelbundet enkäter där vi ställer frågor till våra besökare om hur de upplevt tillgänglighet, service, professionalitet och bemötande och i vilken utsträckning samtalen varit till hjälp för de svårigheter man sökt för.

Den senaste undersökningen omfattade ca 400 svar.  Den visar att det främsta skälet att vända sig till Familjerådgivningen Stockholms stad är:

  • gott rykte
  • opartiskt
  • välkänt
  • seriöst
  • odramatiskt
  • lätt att få tid
  • tydligt program
  • kvalitetsgaranti

Undersökningen visar mycket goda resultat vad gäller tillgänglighet och service, högt uppfyllda förväntningar gällande familjerådgivarens yrkeskunnande och engagemang och ”ett gott och respektfullt bemötande”. Det finns en mycket hög tilltro till samtalen som en hjälp att hantera de svårigheter man sökt för. Svarsmedelvärdena rör sig mellan 8-9 på en 10-gradig skala där 10 är högsta möjliga värde.

376 av 384 svarande ett entydigt ”ja” på frågan om de skulle kunna rekommendera andra att söka Familjerådgivningen Stockholms stad. Påfallande många tror att parsamtalen vid Familjerådgivningen kan ha betydelse ur barnens perspektiv.

Några citat: ”Mindre bråk”, ”bättre på att lösa konflikter”, ”föra svåra samtal på neutral mark utan att barnen blir involverade i samtalet”, ”mer respekt mellan oss”. ”Rådgivningen har medfört att jag och min partner kunnat fortsätta relationen”, ”Vi har hittat tillbaks till samlivet”. ”Hjälpen har gjort att separationen gått bra till och tryggheten finns kvar hos vårt barn”.

Många av våra besökare använder ord som ”ökad förståelse för varandra” ”att verkligen bli lyssnad på och kunna lyssna till”.