Vårt uppdrag

Familjerådgivningen arbetar även med relationsproblem mellan föräldrar och vuxna barn och mellan vuxna syskon. Vi har seminariegrupper för nyligen separerade. Vi erbjuder möjlighet att konsultera en familjerådgivare per telefon. Familjerådgivningen erbjuder hjälp att finna former för ett fortsatt samarbete kring barnen efter en separation eller skilsmässa, så kallat samarbetssamtal.

Relation är vår profession

Alla kan någon gång få det svårt i parrelationen. Blir påfrestningarna för stora eller långvariga skapas lätt låsta lägen. Familjerådgivning är en möjlighet för par med problem i sin relation, att tillsammans med en professionell utomstående arbeta med svårigheterna, i syfte att komma vidare på ett konstruktivt sätt. Föräldraskapet efter en skilsmässa /separation kan periodvis vara komplicerat. Vi är landets största specialistverksamhet när det gäller samlevnadsproblem i par- och familjerelationer. Verksamheten är kommunal och bedrivs utan vinstintresse.

Familjerådgivningen Stockholms stad är en verksamhet i tiden med gamla anor. Varje år besöker cirka 4 000 stockholmare oss för att få hjälp med sina relationsproblem. Sedan verksamheten etablerades år 1951 har en kvarts miljon medborgare tagit hjälp av stadens familjerådgivning. Det stora flertalet kommer på rekommendation eller tips från anhöriga, vänner och arbetskamrater.