Om oss

Familjerådgivningen arbetar även med relationsproblem mellan föräldrar och vuxna barn och mellan vuxna syskon. Vi har seminariegrupper för nyligen separerade. Vi erbjuder möjlighet att konsultera en familjerådgivare per telefon. Familjerådgivningen erbjuder hjälp att finna former för ett fortsatt samarbete kring barnen efter en separation eller skilsmässa, så kallat samarbetssamtal.

Relation är vår profession

Alla kan någon gång få det svårt i sina nära relationer. Blir påfrestningarna för stora eller långvariga skapas lätt låsta lägen. Familjerådgivning är en möjlighet att tillsammans med en professionell utomstående arbeta med svårigheterna, i syfte att komma vidare på ett konstruktivt sätt. Föräldraskapet efter en separation kan periodvis vara komplicerat. Vi är landets största specialistverksamhet när det gäller samlevnadsproblem i par- och familjerelationer. Verksamheten är kommunal och bedrivs utan vinstintresse.