Om oss

Alla kan någon gång få det svårt i sina nära relationer. Blir påfrestningarna för stora eller långvariga skapas lätt låsta lägen. Familjerådgivning är en möjlighet att tillsammans med en professionell utomstående arbeta med svårigheterna, i syfte att komma vidare på ett konstruktivt sätt. Föräldraskapet efter en separation kan periodvis vara komplicerat. Vi är landets största specialistverksamhet när det gäller samlevnadsproblem i par- och familjerelationer. Verksamheten är kommunal och bedrivs utan vinstintresse.